Trepironija LG Evacu Plus EL puudega inimese evakuatsiooniks

Toode on mõeldud liikumispuuetega inimeste ohutuks evakuatsiooniks mööda treppe!