Trepironija LG Evacu Plus puudega inimese evakuatsiooniks

Toode on mõeldud liikumispuuetega inimeste ohutuks evakuatsiooniks mööda treppe!