Abivahendikeskus annab laenutusse kaks Kõnnisimulaatorit PIO